About Us

Home > About

โครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters เฟส 2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นได้มีความรู้ความสามารถในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมส่งมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการจัดอบรมผู้ประกอบการสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ต่อยอดสู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เจ้าบ้านที่ดี.com ที่ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อติดอาวุธทางการตลาด การขายสินค้าและบริการ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในยุค Next Normal ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

คาเฟ่ และ ร้านอาหาร

With analytics tools, to help you share with current and future clients.

โรงแรม

All services for our team of industry experts, personal training.

ร้านขายของฝาก

Total collections, quoting, enrollment, and reporting in Italian and English.

ธุรกิจนำเที่ยว

We can help you set up and manager your groups if you are become our partner.