ยกระดับเจ้าบ้านที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริการ

หมวดหมู่: Business, Marketing
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

การพัฒนานวัตกรรมมักถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งในหลักสูตรนี้ท่านจะได้พบกับความหมายของนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) พร้อมเครื่องมือที่นำไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริการ รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน United Nation

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 • ความหมายของการบริการ และองค์ประกอบในการให้บริการ framework ของกระบวนการบริการ
 • ลักษณะที่เฉพาะของการบริการที่มีความแตกต่าง พิมพ์-เขียวการบริการ (Service Blueprint)
 • แนวคิดการจัดการการบริการที่ เน้นลูกคค้าเป็นศูนย์กลาง การปรับปรุงการบริการและนวัตกรรมบริการ
 • ขั้นตอนในการพัฒนา นวัตกรรมบริการ ลักษณะ กระบวนการนวัตกรรม
 • การท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน United Nation

เนื้อหาของคอร์ส

หลักสูตร ยกระดับเจ้าบ้านที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริการ

 • นวัตกรรมบริการ Service Innovation
  01:20:00
 • Post test
 • การท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  33:33