สอบใบประกาศเจ้าบ้านที่ดี Phase II

หมวดหมู่: Featured
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ผู้ประกอบการเข้าอบรมหลักสูตรและทำแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด เพื่อรับใบประกาศนียบัตร

เนื้อหาของคอร์ส

ประเมิน ความพึงพอใจหลักสูตรอบรม

  • แบบประเมินโครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters Phase II ด้านการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหลักสูตร
  • แบบประเมินโครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters Phase II ด้านเนื้อหาการอบรม
  • แบบประเมินโครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters Phase II ด้านการใช้งานระบบออนไลน์ (E-Learning) และการบริการจากเจ้าหน้าที่
  • แบบประเมินโครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters Phase II ด้านผู้เข้ารับการอบรม
  • แบบประเมินโครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapters Phase II ด้านภาพรวมของโครงการที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับประเทศ
  • ข้อแนะนำ